Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần văn (tiết 4)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản truyện - Dạng 1: Tóm tắt văn bản truyện
  • Dạng 2: Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của văn bản
  • Dạng 3: Cảm nghĩ về 1 nhân vật/ hình ảnh
X