Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của trạng ngữ
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 2

Thêm trạng ngữ cho câu

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 353

Sau khi hoàn thành các bài giảng hướng dẫn các thao tác rút gọn câu, chúng ta sẽ được tìm hiểu về các cách để mở rộng thành phần câu. Một trong những cách mở rộng thành phần câu phổ biến chính là Thêm trạng ngữ cho câu. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các em thao tác đó. Mời các em bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào