Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Đề 1
  • Đề 2
  • Đề 3
  • Đề 4
  • Đề 5
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 2

Hướng dẫn làm bài văn số 5

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 275

Trong bài giảng ngày hôm nay, cô Vân Anh sẽ hướng dẫn các em làm Bài viết số 5 thông qua việc hướng dẫn giải các đề mẫu trong sách giáo khoa. Mời các em cùng chú ý lắng nghe.


Chưa có thông báo nào