Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích
  • Cách phân tích
  • Ghi nhớ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Bài 06: Thao tác lập luận phân tích

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 295

Chưa có thông báo nào