Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu văn bản
    • Khổ 1
    • Khổ 2
    • Khổ 3
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Bài 14: Từ ấy

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 23


Bài thơ Từ ấy là lời tâm nguyện của người thanh niên yêu nước giác ngộ lí tưởng cộng sản. Tác phẩm cũng cho thấy rõ niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản và tác dụng kì diệu của lí tưởng với cuộc đời nhà thơ. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào