Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Reading skills
  • Reading
  • Reading comprehension
  • Vocabulary Review
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 2. MY HOME

Lesson 5. Skills 1

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 495

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1. Reading skills: ở 4:20, cô giáo viết nhầm câu hỏi số 1. Câu đúng là:
1. What type of text is it?

Chưa có thông báo nào