ÔN HÈ TOÁN 2

Hệ thống kiến thức trọng tâm chương trình môn Toán lớp 2.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Khóa học Ôn hè Toán 2 giúp các bạn học sinh ôn tập các kiến thức đã học môn Toán năm lớp 2. Khóa học sẽ giúp học sinh:
  • Ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo từng môn học trong chương trình lớp 2.
  • Tổng hợp lại các dạng bài điển hình đã học trong từng học kỳ thông qua hệ thống các đề kiểm tra và hướng dẫn phương pháp làm từng dạng bài.

Đối tượng

Học sinh lớp 2 chuẩn bị lên lớp 3, đã được trang bị kiến thức trong sách giáo khoa, cần ôn tập lại kiến thức môn học.

Đề cương khóa học