Topclass iLive Ngữ văn 8

Topclass iLive Ngữ văn 8 dự kiến khai giảng từ tháng 7/2024.
Nhấn để bật tiếng

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

Đang cập nhật
   

Các yêu cầu khóa học

Để việc học tập đạt hiệu quả cao nhất, học sinh cần được trang bị:
 • Máy tính có kết nối Internet.
 • Máy tính có webcam, loa, mic khi học
 • Máy tính cài sẵn phần mềm UltraViewer để hỗ trợ khi cần thiết.

Kết quả học tập


   

Đối tượng

Phù hợp nhất với 02 đối tượng:
 • Học sinh lớp 8 có nhu cầu cải thiện kiến thức, kĩ năng và thái độ trong học tập.
 • Học sinh lớp 8 có năng lực học tập môn Ngữ văn ở mức Trung bình - Khá, CHƯA có khả năng TỰ HỌC, còn RỤT RÈ, sợ HỌC, ngại HỎI thầy/cô, bạn bè trên lớp.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

LINK THAM GIA LỚP HỌC


Topclass iLive Ngữ văn 8 (BK)

BÀI 1: CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ


BÀI 2: VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt - Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (20/08/2024)
  • 1
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt - Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (23/08/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt - Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (27/08/2024)
  • 1
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt - Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (30/08/2024)
  • 0
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (03/09/2024)
  • 1
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật) - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (13/09/2024)
  • 0

BÀI 3: LỜI SÔNG NÚI


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận - Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (10/09/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận - Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (17/09/2024)
  • 0
 • Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (24/09/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận - Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (20/09/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận - Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (27/09/2024)
  • 0
 • Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước) - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (04/10/2024)
  • 0

ÔN TẬP GIỮA HKI


 • Ôn tập giữa kì I_Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (01/10/2024)
  • 0
 • Ôn tập giữa kì I_Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (08/10/2024)
  • 0
 • Ôn tập giữa kì I_Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (11/10/2024)
  • 0
 • Ôn tập giữa kì I_Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (18/10/2024)
  • 0

BÀI 4: TIẾNG CƯỜI TRÀO PHÚNG TRONG THƠ


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trào phúng - Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (15/10/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trào phúng - Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (22/10/2024)
  • 0
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (29/10/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trào phúng - Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (25/10/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trào phúng - Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (01/11/2024)
  • 0
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng) - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (08/11/2024)
  • 0

BÀI 5: NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cười , hài kịch- Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (05/11/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cười , hài kịch- Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (12/11/2024)
  • 0
 • Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (19/11/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cười , hài kịch- Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (15/11/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cười , hài kịch- Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (22/11/2024)
  • 0
 • Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại) - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (29/11/2024)
  • 0

ÔN TẬP CUỐI HKI


 • Ôn tập học kì I_Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (26/11/2024)
  • 0
 • Ôn tập học kì I_Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (03/12/2024)
  • 0
 • Ôn tập học kì I_Phần 3 - Thầy Nguyễn Phi Hung

  • (10/12/2024)
  • 0
 • Ôn tập học kì I_Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (06/12/2024)
  • 0
 • Ôn tập học kì I_Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (13/12/2024)
  • 0
 • Ôn tập học kì I_Phần 3 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (20/12/2024)
  • 0

BÀI 6: CHÂN DUNG CUỘC SỐNG


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện - Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (17/12/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện - Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (24/12/2024)
  • 0
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (31/12/2024)
  • 0

BÀI 7: TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ tự do - Phần 1

  • (07/01/2025)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ tự do - Phần 2

  • (14/01/2025)
  • 0
 • Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do

  • (21/01/2025)
  • 0

ÔN TẬP GIỮA HKII


 • Ôn tập giữa kì II_Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (28/01/2025)
  • 0
 • Ôn tập giữa kì II_Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (11/02/2025)
  • 0

BÀI 8: NHÀ VĂN VÀ TRANG VIẾT


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận văn học - Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (18/02/2025)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận văn học - Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (25/02/2025)
  • 0
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (04/03/2025)
  • 0

BÀI 9: HÔM NAY VÀ NGÀY MAI


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin - Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (11/03/2025)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin - Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (18/03/2025)
  • 0
 • Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiênViết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (25/03/2025)
  • 0

ÔN TẬP CUỐI HKII


 • Ôn tập học kì II_Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (01/04/2025)
  • 0
 • Ôn tập học kì II_Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (08/04/2025)
  • 0
 • Ôn tập học kì II_Phần 3 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (15/04/2025)
  • 0

BÀI 10: SÁCH - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH


 • Sách - người bạn đồng hành - Phần 1 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (22/04/2025)
  • 0
 • Sách - người bạn đồng hành - Phần 2 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  • (29/04/2025)
  • 0

Topclass iLive Ngữ văn 8 (BC)

BÀI 1: TRUYỆN NGẮN


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn - Phần 1 - Cô Thanh Phương

  • (25/07/2024)
  • 1
  • 2
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn - Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (29/07/2024)
  • 1
  • 1
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn - Phần 2 - Cô Thanh Phương

  • (01/08/2024)
  • 1
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn - Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (05/08/2024)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Trợ từ, thán từ - Cô Thanh Phương

  • (08/08/2024)
  • 1
 • Thực hành tiếng Việt: Trợ từ, thán từ - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (12/08/2024)
  • 0
 • Kĩ năng viết bài văn kể một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội - Cô Thanh Phương

  • (15/08/2024)
  • 1
 • Kĩ năng viết bài văn kể một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (19/08/2024)
  • 0

BÀI 2: THƠ 6 CHỮ, 7 CHỮ


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ - Phần 1 - Cô Thanh Phương

  • (22/08/2024)
  • 1
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ - Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (26/08/2024)
  • 0
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ - Phần 2 - Cô Thanh Phương

  • (29/08/2024)
  • 1
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ - Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (02/09/2024)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Sắc thái nghĩa của từ ngữ - Cô Thanh Phương

  • (12/09/2024)
  • 1
 • Thực hành tiếng Việt: Sắc thái nghĩa của từ ngữ - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (16/09/2024)
  • 0
 • Kỹ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ sáu chữ,bảy chữ - Cô Thanh Phương

  • (19/09/2024)
  • 1
 • Kỹ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ sáu chữ,bảy chữ - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (23/09/2024)
  • 0
 • Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật) - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (09/09/2024)
  • 0

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I.


 • Ôn tập giữa kì I - Phần 1

  • (26/09/2024)
  • 1
 • Ôn tập giữa kì I - Phần 1 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (30/09/2024)
  • 0
 • Ôn tập giữa kì I - Phần 2

  • (03/10/2024)
  • 1
 • Ôn tập giữa kì I - Phần 2 - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (07/10/2024)
  • 0

BÀI 3: VĂN BẢN THÔNG TIN (Giải thích một hiện tượng tự nhiên)


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin (Giải thích một hiện tượng tự nhiên) - Cô Thanh Phương

  • (10/10/2024)
  • 1
 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin (Giải thích một hiện tượng tự nhiên) - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (14/10/2024)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp - Cô Thanh Phương

  • (17/10/2024)
  • 1
 • Thực hành tiếng Việt: Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (21/10/2024)
  • 0
 • Kỹ năng viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên - Cô Thanh Phương

  • (24/10/2024)
  • 1
 • Kỹ năng viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên - Cô Vũ Hồng Ngọc

  • (28/10/2024)
  • 0

BÀI 4: HÀI KỊCH VÀ TRUYỆN CƯỜI


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản hài kịch và truyện cười - Cô Thanh Phương

  • (31/10/2024)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn - Cô Thanh Phương

  • (07/11/2024)
  • 0
 • Kỹ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống - Cô Thanh Phương

  • (14/11/2024)
  • 0

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I TÍCH HỢP BÀI 5: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội

  • (21/11/2024)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Ôn tập từ Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ

  • (28/11/2024)
  • 0
 • Kỹ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm văn học

  • (05/12/2024)
  • 0
 • Ôn tập học kì I - Phần 1

  • (12/12/2024)
  • 0
 • Ôn tập học kì I - Phần 2

  • (19/12/2024)
  • 0

BÀI 6: TRUYỆN


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện

  • (26/12/2024)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Từ ngữ toàn dân, địa phương, biệt ngữ xã hội

  • (02/01/2025)
  • 0
 • Kỹ năng phân tích một tác phẩm truyện

  • (09/01/2025)
  • 0

BÀI 7: THƠ ĐƯỜNG LUẬT


 • Kĩ năng đọc hiểu thơ Đường luật

  • (16/01/2025)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Đảo ngữ, câu hỏi tu từ, từ tượng thanh, từ tượng hình

  • (23/01/2025)
  • 0
 • Kỹ năng phân tích một tác phẩm thơ (Thơ Đường luật)

  • (13/02/2025)
  • 0

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II.


 • Ôn tập giữa kì II - Phần 1

  • (20/02/2025)
  • 0
 • Ôn tập giữa kì II - Phần 2

  • (27/02/2025)
  • 0

BÀI 8: TRUYỆN LỊCH SỬ VÀ TIỂU THUYẾT


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện lịch sử, tiểu thuyết

  • (06/03/2025)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Câu khẳng định, câu phủ định

  • (13/03/2025)
  • 0
 • Kỹ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống

  • (20/03/2025)
  • 0

BÀI 9: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận văn học

  • (27/03/2025)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt lập trong câu

  • (03/04/2025)
  • 0
 • Kỹ năng viết bài văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học

  • (10/04/2025)
  • 0

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II TÍCH HỢP BÀI 10: VĂN BẢN THÔNG TIN


 • Kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin (Giới thiệu một cuốn sách, bộ phim)

  • (17/04/2025)
  • 0
 • Thực hành tiếng Việt: Câu hỏi, câu khiến, câu kể, câu cảm

  • (24/04/2025)
  • 0
 • Kỹ năng viết bài văn giới thiệu một cuốn sách

  • (01/05/2025)
  • 0
 • Ôn tập học kì II_Phần 1

  • (08/05/2025)
  • 0
 • Ôn tập học kì II_Phần 2

  • (15/05/2025)
  • 0
Giới thiệu giáo viên
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng -

Với giọng giảng truyền cảm và ấm áp, thầy Hùng không chỉ cung cấp kiến thức bài học mà còn giúp học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê với môn Ngữ văn.

 • Tốt nghiệp loại giỏi khoa sư phạm Ngữ văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Kinh nghiệm 7 năm giảng dạy và ôn luyện môn Ngữ văn từ Tiểu học đến THPT.

 

Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thanh Phương -

Từ 2020 - 2024, Cô đã hợp tác cùng Hệ thống giáo dục HOCMAI tạo nên khóa học thành công. Cảm ơn Cô đã đồng hành cùng HOCMAI!

 • Cô từng đạt giải nhì môn Ngữ văn - Kỳ thi chọn HSG Tỉnh Phú Thọ.
 • Đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển chọn viên chức Giáo dục môn Ngữ văn tại hội đồng thi Gia Lâm.
Vũ Hồng Ngọc
Vũ Hồng Ngọc -

Cô Ngọc mong muốn trở thành người thầy, người bạn, người chỉ đường đồng hành cùng các em học sinh trên con đường chinh phục tri thức.

 • Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn THCS.
 • Đạt Bằng khen sinh viên toàn diện, tiên tiến.