Video dạng bài PENBOOK môn Sinh học

30 video chữa các dạng bài thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT 2021.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

30 video chữa các dạng bài thường gặp, bám sát theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Các yêu cầu khóa học

Để sử dụng hiệu quả 30 video chữa các dạng bài thường gặp, học sinh nên kết hợp học với sách PENBOOK.
Xem phần lý thuyết & dạng bài minh họa để nhớ lại kiến thức.
Giải đề trong thời gian quy định.
Đối chiếu đáp án, tính điểm. Lưu ý, học sinh ghi chú lại các câu hỏi bị sai và tìm nguyên nhân
Xem phần hướng dẫn giải chi tiết ghi lại những lưu ý cho từng dạng bài
Luyện tập thêm với đề online trên ôn luyện thường xuyên để theo dõi sự tiến bộ và khả năng 'khắc phục' lỗi sai.
Trao đổi bài ngay trong nhóm Học tập để được giải đáp thắc mắc các nội dung chưa hiểu.
Lưu ý: Không nên luyện đề dồn dập, sau khi kết thúc một đề, với các phần kiến thức chưa nắm vững học sinh cần phải củng cố lại để đảm bảo không bị vấp khi học các đề tiếp theo.

Đối tượng

Dành cho tất cả học sinh đăng ký sách PENBOOK, mong muốn tiếp cận một cuốn sách chất lượng với bộ đề chuẩn, và phương pháp làm đề tối ưu.

Đề cương khóa học

VIDEO DẠNG BÀI PENBOOK MÔN SINH