Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Hóa học lớp 8.
Nhấn để bật tiếng

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 8.
Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 8 trên cả nước.

Đề cương khóa học

CHUYÊN ĐỀ 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ


CHUYÊN ĐỀ 4: OXI - KHÔNG KHÍ


CHUYÊN ĐỀ 5: HIĐRO. NƯỚC