Trang chủ Hóa học 8

Hóa học 8

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường (2018-2019)

Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Hóa học 8 - Cô Hoàng Kim Nhung (2018-2019)

Hóa học 8 - Cô Hoàng Kim Nhung (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Hoàng Kim Nhung
Ôn luyện Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc (2018-2019)

Ôn luyện Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Nâng cao

Dành cho đối tượng có nhu cầu tìm hiểu những kiến thức khó và hướng tới thi HSG (Học sinh khá - giỏi nên học nhóm khoá học này).


Nâng cao Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc (2018-2019)

Nâng cao Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nâng cao Hóa học 8 - Cô Nguyễn Mai Hương (2018-2019)

Nâng cao Hóa học 8 - Cô Nguyễn Mai Hương (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019