Trang chủ Hóa học 8

Hóa học 8

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập (Thời gian dự kiến mở khóa Ôn luyện: 05.06.2018).

Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường (2018-2019)

Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường (2018-2019)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019