Trang chủ Hóa học 8

Hóa học 8

Chương trình HỌC TỐT (2021 - 2022)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

Học phí trọn gói:1.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 900.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Học phí trọn gói:1.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 900.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Nâng cao Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 540.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Nâng cao Hóa học 8 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Nâng cao Hóa học 8 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 540.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 540.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI