Trang chủ Hóa học 8

Hóa học 8

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT - HỌC GIỎI

HỌC TỐT là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

HỌC GIỎI là chương trình học bao gồm 01 khóa Ôn luyện kiến thức và 01 khóa Nâng cao kiến thức giúp học sinh thành thạo kĩ năng làm bài, nâng cao kiến thức để chinh phục các dạng bài khó trong đề thi trên lớp và đề thi học sinh giỏi các cấp.

Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

Học phí trọn gói: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Ôn luyện Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Ôn luyện Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Nâng cao Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Nâng cao Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Nâng cao Hóa học 8 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Nâng cao Hóa học 8 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tâp Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tâp Hóa học 8

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI