Từ điển Toán học

Từ điển Toán học là khóa học giúp các em tra cứu, trang bị lại những khái niệm, kiến thức căn bản của bài học mà em đã được học ở bậc học dưới; làm tiền đề để em có thể chinh phục, khám phá, học tốt chương trình Toán THPT.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

Mô tả khóa học

Toán học là một môn học logic, có tính kết nối chặt chẽ giữa các bài học trước và sau, giữa kiến thức mới và kiến thức cũ. Tuy nhiên dung lượng lại quá nhiều khiến em không thể nhớ hết tất cả các khái niệm, kiến thức mà em đã được học trước đó. Nhằm giúp các em có thể tra cứu, củng cố, làm tiền đề tốt để học tốt chương trình Toán THPT, HOCMAI đã cho ra đời khóa Từ điển Toán học. Khóa học cung cấp các video ngắn, sinh động, giúp học sinh có thể linh hoạt, dễ dàng học lại/xem lại theo nhu cầu của mình.

Các yêu cầu khóa học

 • Học sinh xem kĩ các video liên quan đến các khái niệm/kiến thức mà mình cần củng cố trước và trong khi học các bài học liên quan thuộc chương trình Toán THPT.

Kết quả học tập

 • Nắm chắc các khái niệm/kiến thức căn bản, làm tiền đề để học tốt chương trình Toán THPT.

Đối tượng

 • Học sinh từ lớp 10 - 12 có nhu cầu tra cứu/củng cố lại các khái niệm/kiến thức của bậc học dưới, có mục tiêu học tốt chương trình Toán THPT.

Đề cương khóa học

Đại số tổ hợp


Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ


 • Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

  • (12/12/2022)
  • 0
 • Hai góc phụ nhau

  • (14/12/2022)
  • 0
 • Hai góc bù nhau.

  • (16/12/2022)
  • 0
 • Định lí côsin trong tam giác

  • (18/12/2022)
  • 0
 • Định lí sin trong tam giác

  • (20/12/2022)
  • 8
 • Công thức tính diện tích tam giác.

  • (22/12/2022)
  • 0
 • Giải tam giác

  • (24/12/2022)
  • 0
 • Vectơ

  • (26/12/2022)
  • 0
 • Vectơ-không

  • (28/12/2022)
  • 0
 • Độ dài vectơ

  • (30/12/2022)
  • 0
 • Hai vectơ cùng phương

  • (01/01/2023)
  • 0
 • Hai vectơ cùng hướng

  • (03/01/2023)
  • 0
 • Vectơ bằng nhau

  • (05/01/2023)
  • 0
 • Tổng của hai vectơ

  • (07/01/2023)
  • 0
 • Vectơ đối

  • (09/01/2023)
  • 0
 • Hiệu của hai vectơ

  • (11/01/2023)
  • 0
 • Tích của một số với một vectơ

  • (13/01/2023)
  • 0
 • Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

  • (15/01/2023)
  • 0
 • Mặt phẳng tọa độ

  • (17/01/2023)
  • 0
 • Tọa độ điểm, tọa độ vectơ, độ dài vectơ trong hệ trục tọa độ

  • (19/01/2023)
  • 0
 • Góc giữa hai vectơ

  • (21/01/2023)
  • 0

Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng


 • Tích vô hướng của hai vectơ

  • (23/01/2023)
  • 0
 • Vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của đường thẳng

  • (25/01/2023)
  • 0
 • Phương trình tổng quát của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ

  • (27/01/2023)
  • 0
 • Phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ

  • (29/01/2023)
  • 0
 • Hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau bằng phương pháp toạ độ

  • (31/01/2023)
  • 0
 • Góc giữa hai đường thẳng

  • (02/02/2023)
  • 0
 • Khoảng cách từ 1 điểm đến một đường thẳng

  • (04/02/2023)
  • 0
 • Phương trình đường tròn

  • (06/02/2023)
  • 0
 • Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

  • (08/02/2023)
  • 0
 • Elip

  • (10/02/2023)
  • 0
 • Hypebol

  • (12/02/2023)
  • 0
 • Parabol

  • (14/02/2023)
  • 0

Số gần đúng


 • Số gần đúng

  • (16/02/2023)
  • 0
 • Sai số tuyệt đối

  • (18/02/2023)
  • 0
 • Độ chính xác

  • (20/02/2023)
  • 0
 • Sai số tương đối

  • (22/02/2023)
  • 0
 • Số quy tròn

  • (24/02/2023)
  • 0

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm


 • Số trung bình

  • (26/02/2023)
  • 0
 • Trung vị

  • (28/02/2023)
  • 0
 • Tứ phân vị

  • (02/03/2023)
  • 0
 • Mốt

  • (04/03/2023)
  • 0
 • Khoảng biến thiên

  • (06/03/2023)
  • 0
 • Khoảng tứ phân vị

  • (08/03/2023)
  • 0
 • Phương sai

  • (10/03/2023)
  • 0
 • Độ lệch chuẩn

  • (12/03/2023)
  • 0

Khái niệm về xác suất


 • Phép thử ngẫu nhiên

  • (14/03/2023)
  • 0
 • Không gian mẫu

  • (16/03/2023)
  • 0
 • Biến cố

  • (18/03/2023)
  • 0
 • Biến cố đối

  • (20/03/2023)
  • 0
 • Định nghĩa cổ điển của xác suất

  • (22/03/2023)
  • 0
 • Nguyên lí xác suất bé

  • (24/03/2023)
  • 0

Các quy tắc tính xác suất


 • Các tính chất cơ bản của xác suất.

  • (26/03/2023)
  • 0

Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton


 • Phương pháp quy nạp toán học

  • (28/03/2023)
  • 0

Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn


 • Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn

  • (30/03/2023)
  • 0
 • Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng phương pháp Gauss

  • (01/04/2023)
  • 0