Luyện thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

Đề thi thử kỳ thi đánh giái năng lực ĐH Quốc gia Tp.HCM số 2 sẽ được mở từ ngày [03.02.2024]

Mô tả khóa học

Truy cập vào phongluyen.hocmai.vn để làm đề thi sau khi đã đăng ký.
Học sinh được làm đề thi 1 lần trong khoảng thời gian mở đề.

Đề cương khóa học

THI THỬ ĐGNL ĐHQGTP.HCM