Luyện thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

Đề thi thử kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Tp.HCM số 1 sẽ được mở từ ngày [13.01.2024]

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

Truy cập vào phongluyen.hocmai.vn để làm đề thi sau khi đã đăng ký.
Học sinh được làm đề thi 1 lần trong khoảng thời gian mở đề.

Đề cương khóa học

THI THỬ ĐGNL ĐHQGTP.HCM