Topclass iLearn Toán 6 (Nâng cao)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Chữa BTTL

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 253

Tóm tắt nội dung:
- Cùng nhau hoàn thành phiếu bài tập trong phần BTTL: Chữa BTTL Các tính chất cơ bản và bài toán UCLN, BCNN
- Theo dõi kĩ Video bài giảng.
- Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh chú ý cần làm trước các bài tập sau đó xem các Video của thầy cô giáo


Chưa có thông báo nào