Topclass iLearn Toán 6 (Nâng cao)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1; 2
  • Bài 3; 4; 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Số chính phương

Chữa BTTL

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 94


Tóm tắt nội dung:

- Cùng nhau hoàn thành phiếu bài tập trong phần BTTL: Chữa BTTL Dùng các tính chất chia hết và số dư để chứng minh một số không phải số chính phương

- Theo dõi kĩ Video bài giảng.

- Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh chú ý cần làm trước các bài tập sau đó xem các Video của thầy cô giáo


Chưa có thông báo nào