Topclass iLearn Toán 6 (Nâng cao)

Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Chữa BTTL

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 185

Tóm tắt nội dung:
- Cùng nhau hoàn thành phiếu bài tập trong phần BTTL: Chữa BTTL Các phương pháp tìm UCLN và BCNN
- Theo dõi kĩ Video bài giảng.
- Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh chú ý cần làm trước các bài tập sau đó xem các Video của thầy cô giáo

Chưa có thông báo nào