[Toán 9] Chuyên đề Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3: Bài toán về vòi nước.
  • Ví dụ dạng 3.
  • Dạng 4: Bài toán về tỉ số và mối quan hệ giữa các số. Ví dụ.
  • Dạng 5. Bài toán về phần trăm, năng suất. Ví dụ.
Nhấn để bật tiếng
X

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Phần 2).

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4


Nội dung bài học:

- Trình bày các bài toán về vòi nước, mối liên hệ giữa các số, phần trăm, năng suất.
- Đưa ra ví dụ minh họa.
Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng, nhấn nút tạm dừng và tự làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của cô giáo.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào