Ôn thi học kì II Tiếng Việt 4

  Mục lục bài giảng
  • Đọc thành tiếng và những lưu ý chung
  • Tổng hợp các chủ điểm và hướng dẫn đọc
  • Hướng dẫn đọc bài
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TẬP ĐỌC

Bài 1: Ôn tập Tập đọc (Phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.254

Chưa có thông báo nào