Ôn thi học kì II Tiếng Việt 4

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập về trạng ngữ
  • Các loại trạng ngữ
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 3: Ôn tập thêm trạng ngữ cho câu

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.442

Chưa có thông báo nào