Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

Bài 02. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.169

Chưa có thông báo nào