Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán Tổng - Tỉ; Hiệu - Tỉ
  • Bài toán về tỉ số phần trăm
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 4. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Bài 04. Bài toán có lời văn điển hình (Tiết 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.290

Chưa có thông báo nào