Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TOÁN.

Bài 01. Ôn tập về phân số (P1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.237

Chưa có thông báo nào