Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Tỉ số phần trăm
  • Phương pháp giải + Bài 1
 • Dạng 2: Tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b
  • Phương pháp giải + Bài 2
  • Bài 3 + 4
 • Dạng 3: Tìm giá trị a% của số b cho trước
  • Phương pháp giải + Bài 4, 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 01. Tỉ số phần trăm. Giải toán về tỉ số phần trăm.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 4.759

Chưa có thông báo nào