Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết cần nhớ
 • Bài tập vận dụng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO

Bài 01. Ôn tập về các đơn vị đo.

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.424

Chưa có thông báo nào