Ôn hè Toán 5 - Thầy Trần Tuấn Việt, Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Phép cộng hai số thập phân + Bài 1
  • Bài 2
  • Phép trừ hai số thập phân + Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN.

Bài 03. Các phép toán với số thập phân (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.266

Chưa có thông báo nào