Ôn hè Toán 5 - Thầy Trần Tuấn Việt, Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập vận dụng
    • Ví dụ 1 + 2 + 3
    • Ví dụ 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TOÁN.

Bài 02. Số thập phân và các phép toán với số thập phân.

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.094

Chưa có thông báo nào