Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN.

Bài 01. Ôn tập về phân số. Các phép toán với phân số.

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 13.778

Chưa có thông báo nào