Ôn hè Toán 5 - Thầy Trần Tuấn Việt, Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3: Tính giá trị a% của một số b
  • Nhắc lại phương pháp giải + Bài 1
 • Dạng 4: Tìm một số khi biết giá trị a% của số đó là b
  • Phương pháp giải + Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
 • Một số bài toán tổng hợp có nhiều phép tính
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 02. Giải toán về tỉ số phần trăm.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.682

- GV đính chính video bài giảng:

Clip "Nhắc lại phương pháp giải + Bài 1" (5:10) 109 375 + 1750 = 111 120 (người)
Sửa thành: 109 375 + 1750 = 111 125 (người)

Chưa có thông báo nào