Ôn hè Toán 5 - Thầy Trần Tuấn Việt, Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết cần nhớ
 • Bài tập luyện tập
  • Ví dụ 1
  • Ví du 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

Bài 01. Hình thang và hình tròn.

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.151

Chưa có thông báo nào