Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • Phép nhân số thập phân
  • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên + Bài 1
  • Nhân số thập phân với 10, 100, 1000 ... + Bài 2
  • Nhân một số thập phân với một số thập phân + Bài 3
 • Phép chia số thập phân
  • Một số thập phân chia cho một số tự nhiên + Bài 4
  • Một số thập phân chia cho 10, 100, 1000, ... + Bài 5
  • Một số tự nhiên chia cho một số tự nhiên + Bài 6
  • Một số tự nhiên chia cho một số thập phân + Bài 7
  • Một số thập phân chia cho một số thập phân + Bài 8
 • Bài toán tính nhanh
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN.

Bài 04. Các phép toán với số thập phân (P2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 4.733

Chưa có thông báo nào