Tăng tốc từ vựng

  Mục lục bài giảng
  • Warm-up
  • Paragraph 1
  • Paragraph 2
  • Paragraph 3
  • Paragraph 4
  • Paragraph 5
  • Paragraph 6
  • Vocab for Review
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Bài 3: Vocabulary - Famous person

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 213

Chưa có thông báo nào