Tăng tốc từ vựng

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Bài 5: Vocabulary - Sports

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 141

Chưa có thông báo nào