Tăng tốc từ vựng

  Mục lục bài giảng
  • Đoạn 1,2
  • Đoạn 3,4
  • Đoạn 5,6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Bài 9: Vocabulary - Health

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 115

Chưa có thông báo nào