Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 07. Lũy thừa với số mũ tự nhiên – Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Lũy thừa với số mũ tự nhiên – Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (28)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
  • Bài tập vận dụng
    • Bài tập 1, 2
X