Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 2. ĐOẠN THẲNG

Bài 06. Khi nào AM+MB=AB

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Khi nào AM+MB=AB.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Khi nào thì AM+MB=AB
  • Lý thuyết
 • Cách chứng minh 1 điểm nằm giữa hai điểm nào đó
  • Dạng 1. Hai điểm thuộc hai tia đối nhau
  • Dạng 2. Hai điểm cùng thuộc một tia
 • Bài tập vận dụng
  • Bài tập
X