Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 5. GÓC

Bài 01. Nửa mặt phẳng

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Nửa mặt phẳng
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
  • 2. Tia nằm giữa hai tia
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
X