Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Số nguyên tố, hợp số
  • Tính chất chia hết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

[Chương 1. Số tự nhiên] Chủ đề 5. Số nguyên tố. Hợp số

Bài 1. Kiến thức cần nhớ và ví dụ minh họa

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.866

Chưa có thông báo nào