"Yêu" thông minh

  Mục lục bài giảng
  • Tính ngày an toàn, xuất tinh ngoài
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 1: TRÁNH THAI

Bài 9: Hạ sách : xuất tinh ngoài, tính ngày an toàn

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 119

Chưa có thông báo nào