"Yêu" thông minh

  Mục lục bài giảng
  • Bệnh Chlamydia
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 2: PHÒNG TRÁNH CÁC BỆNH NGUY HIỂM LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC

Bài 16: Bệnh Chlamydia – căn bệnh thầm lặng nhưng nguy hiểm

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 44

Chưa có thông báo nào