"Yêu" thông minh

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHẦN 1: TRÁNH THAI

Bài 10: Biện pháp tránh thai nào không dùng cho tuổi vị thành niên?

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 60

Chưa có thông báo nào