Video dạng bài PENBOOK môn Vật lí

Nhấn để bật tiếng
X

VIDEO DẠNG BÀI PENBOOK MÔN VẬT LÍ

Xác định chu kì, tần số, tần số góc của dao động dao động điều hòa - Phần 2

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 865

Chưa có thông báo nào