Thư viện đề thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) chính thức (bao gồm cả đề thi, đáp án) của Bộ Giáo dục trong các năm gần đây.

ôn thi, luyện thi, thi thử đại học
Tiêu đềKích thướcĐược thay đổi
Nam_2002 3.4Mb 31 Tháng năm 2007, 12:38 AM
Nam_2003 4.6Mb 30 Tháng năm 2007, 11:03 PM
Nam_2004 3.8Mb 30 Tháng năm 2007, 11:05 PM
Nam_2005 10.8Mb 30 Tháng năm 2007, 11:08 PM
Nam_2006 4.6Mb 30 Tháng năm 2007, 11:10 PM
Nam_2007 64.3Mb 15 Tháng bảy 2007, 04:13 PM
Nam_2008 27.6Mb 21 Tháng bảy 2008, 03:33 PM
Nam_2009 35.8Mb 17 Tháng bảy 2009, 09:46 AM
Nam_2010 36.3Mb 16 Tháng bảy 2010, 09:06 PM
Nam_2011 37.3Mb7 Tháng sáu 2011, 11:13 AM
Nam_2012 45.7Mb5 Tháng sáu 2012, 04:49 PM
Nam_2013 43.2Mb 25 Tháng sáu 2013, 10:58 AM
Nam_2014 30.8Mb 26 Tháng sáu 2014, 09:45 AM