Thư viện đề thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) chính thức (bao gồm cả đề thi, đáp án) của Bộ Giáo dục trong các năm gần đây.

ôn thi, luyện thi, thi thử đại học
Tiêu đềKích thướcĐược thay đổi
Ngu_van 394.6Kb 11 Tháng bảy 2014, 08:53 AM
Tieng_Anh 1.1Mb 11 Tháng bảy 2014, 08:56 AM
Tieng_Duc 1.5Mb 11 Tháng bảy 2014, 08:57 AM
Tieng_Nga 1.6Mb 11 Tháng bảy 2014, 08:59 AM
Tieng_Nhat 1.9Mb 11 Tháng bảy 2014, 09:00 AM
Tieng_Phap 1.4Mb 11 Tháng bảy 2014, 09:01 AM
Tieng_Trung 2Mb 11 Tháng bảy 2014, 09:02 AM
Toan 120.9Kb 11 Tháng bảy 2014, 08:53 AM