Học tốt Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Đại từ - Khái niệm
  • Phân loại
  • Luyện tập - Bài 1
  • Bài 2, bài 3
  • Bài 4, bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Đại từ

Đại từ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 520

Tiếp nối các bài học liên quan đến từ loại tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn bậc THCS, hôm nay các em sẽ được hướng dẫn tìm hiểu về từ loại Đại từ. Đại từ là gì? Làm sao để nhận diện và phân biệt từ loại này với các từ loại khác? Vai trò của đại từ trong câu? Những vấn đề đó sẽ được giải đáp trong bài học ngày hôm nay.

Chưa có thông báo nào