Học tốt Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tạo sắc thái trang trọng - Tham khảo
  • Tạo sắc thái cổ kính - Tham khảo
  • Không lạm dụng từ Hán Việt - Tham khảo
  • Bài 1
  • Bài 2, bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Từ Hán Việt

Từ Hán Việt (tiếp theo)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 280

Trong bài giảng trước, các em đã được tìm hiểu các đặc điểm của từ Hán Việt, một nhóm từ có vai trò rất quan trọng trong kho từ vựng tiếng Việt. Trong bài học hôm nay, cô Vân Anh sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu tác dụng của từ Hán Việt và lưu ý các trường hợp sử dụng từ Hán Việt trong giao tiếp để đạt hiệu quả cao nhất.

Chưa có thông báo nào