Ôn thi học kỳ Ngữ văn 11 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Các nhân tố của ngữ cảnh
  • Vai trò của ngữ cảnh
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TIẾNG VIỆT VÀ LÀM VĂN

Bài 1: Ngữ cảnh

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 17

Chào các em!
Dân ta đã từng có câu: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Muốn hiểu được ý nghĩa của từng câu nói trong giao tiếp cũng như trong văn bản, ngoài việc hiểu được cấu trúc về mặt ngữ pháp thì quan trọng hơn chúng ta phải đặt câu nói đó trong một hoàn cảnh sử dụng nhất định. Hoàn cảnh đó được gọi là Ngữ cảnh. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về khái niệm, các nhân tố cũng như vai trò của ngữ cảnh trong giao tiếp cũng như trong các văn bản lưu hành.

Chưa có thông báo nào