Ôn thi học kỳ Ngữ văn 11 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Khái quát (tiếp)
  • Đọc hiểu khổ 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Bài 10: Từ ấy (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 66

Bài thơ “Từ Ấy” nằm trong tập thơ cùng tên, được Tố Hữu sáng tác vào năm 1938, đã đánh dấu sự trưởng thành trong lí tưởng của người thanh niên cách mạng. Bài thơ là tiếng reo vui sướng, hạnh phúc của một người trẻ vẫn đang trên con đường tìm kiếm lẽ sống thì gặp được ánh sáng của lí tưởng, của Đảng, của cách mạng.

Chưa có thông báo nào