Hướng dẫn giải bài tập Toán 11 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 6 trang 168 SGK Toán 11 Đại số
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Giải bài 6 trang 168 SGK Toán 11 Đại số

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 15