Hướng dẫn giải bài tập Toán 11

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 3 (ôn tập) trang 33 SGK Toán 11 Hình học
Nhấn để bật tiếng
X

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Giải bài 3 (ôn tập) trang 33 SGK Toán 11 Hình học

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 8